Welsh Government

Translate

Job Description

APPOINTMENTS TO SPORT WALES:

- UP TO 4 BOARD MEMBERS (One Welsh Essential)

Board Member: time commitment ? 2 days/month; remuneration ?282/day

Can you make a real difference to sport in Wales and help create an active, healthy and successful nation? Sport Wales are seeking to appoint motivated individuals to join a Board who are committed to public service, have the capacity to think differently and be determined to achieve these ambitions across Wales.

The closing date for applications 6 June 2017

For further details and to apply go to: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/

A large print, Braille or audio version of this advert can be obtained by request from 029 2082 5454.

PENODIADAU I CHWARAEON CYMRU:

- Hyd at bedwar Aelod o'r Bwrdd (un ?'r Gymraeg yn hanfodol)

Aelod o'r Bwrdd: Ymrwymiad amser - 2 ddiwrnod y mis; T?l - ?282 y dydd

A allwch chi wneud gwahaniaeth go iawn i chwaraeon yng Nghymru a'n helpu i greu gwlad egn?ol, iach a llwyddiannus? Mae Chwaraeon Cymru am benodi unigolion brwd i ymuno ?'r Bwrdd fydd yn gallu ymroi i wasanaethu'r cyhoedd, yn gallu meddwl yn wahanol ac sydd ?'r penderfyniad i wireddu'r uchelgeisiau hyn ledled Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Mehefin 2017.

Am ragor o fanylion ac i ymgeisio, ewch i: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/7/adv/

Os hoffech fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, ffoniwch 029 2082 5454.


Overview

  • Location : Wales
  • Reference :
  • Salary:
  • Closing Date : 06 June 2017
Apply For This Job

All applicants must be based in the UK and confirm that they are able to prove their eligibility to work in the UK.

WORK PERMIT

All applicants must be based in the UK and confirm that they are able to prove their eligibility to work in the UK.

Apply For This Job

Upload your CV (optional) Max. file size: 5MB
No file selected