Appointment -Two Members

Welsh Ambulance Service NHS Trust

Location: Wales
Salary: £9,360
Closing Date: 07 December 2021
Apply Now
WORK PERMIT:
All applicants must be based in the UK and confirm that they are able to prove their eligibility to work in the UK.

Job Description

Appointment -Two Members

Members - £9,360 per annum plus reasonable expenses – 4 days per month

The Welsh Ambulance Service has evolved, over the last two decades, to become one of the most clinically advanced ambulance services in the world. The Trust serves three million-plus people in Wales and provide high quality services to a diverse range of communities across an area of some 8000 square miles.

The closing date for applications 7 December 2021

For further details and to apply go to https://gov.wales/public-appointments or for queries contact by email publicappointments@gov.wales. 

A large print, Braille or audio version of this advert can be obtained by request from 03000 255454.

  

YMDDIRIEDOLAETH GIG GWASANAETHAU AMBIWLANS CYMRU

Penodiad – Dau Aelod

Tl -  £9,360 y flwyddyn ynghyd Threuliau rhesymol – 4 diwrnod y mis

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi esblygu, dros y ddau ddegawd diwethaf, i fod yn un o'r gwasanaethau ambiwlans mwyaf clinigol uwch yn y byd. Mae'r Ymddiriedolaeth yn gwasanaethu tair miliwn a mwy o bobl yng Nghymru ac yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i ystod amrywiol o gymunedau ar draws ardal o ryw 8000 milltir sgwr.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 7 Rhagfyr 2021

I Ymgeisio a mwy o fanylion ewch i 

https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu i gael ymholiadau trwy e-bost penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru  

Gall print bras, Braille neu fersiwn sain o'r hysbyseb hon gael yr hyn a gafwyd ar gais gan 03000 255454.


PLEASE NOTE:

We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Asian Jobsite requesting bank account details please email webmaster@asianjobsite.co.uk